הנהגת הארגון הנבחרת לשנת 2021-2020

בבחירות שהתקיימו בסוף חודש מאי נבחרו להנהגת הארגון, יו”ר וסיו”ר חדשות, וועד וועדת ביקורת.

לתפקיד יושבת ראש נבחרה מריה גרצקי, תלמידת מחקר מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

לסגנית יושבת ראש נבחרה ד”ר דליה עמארה, עמיתת הוראה מן המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום

חברי הוועד הנבחרים הם: אלון זיו, אלעד ארד, יאסר אבו ערישה, ליאל כהן, מאיר שימקו, מוחמד עיראקי, מוטקה פורת, מעיין פדן, ד”ר מתן זיו אב, סופיה סולומון, ד”ר סטפני לרר ועמית שמרת.

וחברי וועדת הביקורת — ד”ר יונה מייזל ונדב הראל

בישיבת הוועד השנייה שהתקיימה אחרי הבחירות נבחר מוטקה פורת למזכיר הוועד

להלן תוצאות ההצבעה כפי שנמסרו לנו על ידי וועדת הבחירות

זכינו בהנהגה הכוללת נציגים ונציגות מכל הפקולטות ומסלולי ההעסקה, והמחויבת לשמירה על זכויותיהם של כלל חברי הסגל ולקידום מעמדם ורווחתם. אנו מאחלים לכל חברי ההנהגה הנבחרת הצלחה רבה במילוי תפקידם. 
אנו מבקשים להודות למאות חברי הסגל שהצביעו בבחירות, ולכל המועמדים. ותודה מיוחדת ואישית לאנה ליצ’יניצר ועמית שמרת יושבת הראש היוצאת וסגנה המסיימים את תפקידם ולכל חברי ההנהגה היוצאת .