הכרזה על שביתה- אי פתיחת שנת הלימודים

חברות וחברי סגל יקרות ויקרים,

לאחר שנה וחצי של משא ומתן, ולאחר שהצענו להנהלה מספר מתווים אפשריים להסכם, אך נענינו שוב ושוב בשלילה, אין מנוס מהפעלת כוחנו המשותף: ועד העובדים החליט כי הסגל האקדמי הזוטר לא יפתח את שנת הלימודים הקרובה.

זה עתה שלחנו הודעה להנהלה וקראנו לה לשבת באופן אינטנסיבי לשולחן המשא ומתן, שכן פתיחת השנה וביטול השביתה אפשריים רק אם ייחתם הסכם קיבוצי מקיף שיכלול לצד העלאת שכר משמעותית, גם שיפור משמעותי של מנגנוני הביטחון התעסוקתי וביטול פערים היסטוריים לרעת הסגל בבן גוריון. הסגל האקדמי הזוטר בבן גוריון לא שווה פחות.

נציין, שביום חמישי ה-20/9 נחתמו באוניברסיטה העברית ובבר אילן הסכמים קיבוציים שאינם אלא הסכמי כניעה. כעת מנסה ההנהלה לכפות עלינו את הסכם הכניעה, כפי שמנסות גם ההנהלות של אוניברסיטאות תל אביב וחיפה, כל אחת בשיטותיה היא. המסר שלנו להנהלה הוא חד וברור – לא ניכנע כמו שנכנעו ארגוני הסגל הזוטר בעברית ובבר אילן! ארגון הסגל האקדמי הזוטר בבן-גוריון הוא ארגון עובדים עצמאי, ולא ניתן לגזול מאיתנו את הזכות לנהל משא ומתן בעצמנו כדי לשפר את תנאי העסקתנו.

נדגיש שהסכמי הכניעה כוללים אמנם את תוספות השכר הסטנדרטיות שניתנו לכל העובדים במגזר הציבורי בישראל, אך מציעים שיפור בביטחון התעסוקתי למיעוט קטן ביותר של עובדים. ההסכם אינו מטפל בפערי השכר הבלתי-סבירים בין קבוצות שונות של חברי סגל, במסלולי העסקה מקפחים, ובמציאות המעוותת של חברי סגל המפוטרים רגע לפני הסמסטר, בלא קשר לאיכות עבודתם, ולעיתים קרובות אף ללא שימוע. ההסכם אותו מנסה ההנהלה לכפות עלינו פוגע בזכויות סוציאליות, מצמצם את החזרי הוצאות הנסיעה, מחייב את חברי הסגל במטלות נוספות ללא תשלום, ומנציח אפליה לרעה של תלמידי המחקר בבן-גוריון לעומת עמיתיהם באוניברסיטאות האחרות. לא ניתן לכך יד ולא ניכנע. זהו רגע היסטורי בו אנו יכולים לשפר את תנאי העסקתנו לשנים הבאות ובעזרת שיתוף הפעולה שלכם נצליח!

אנו יוצאים למאבק נחוש על זכויותינו. ביום ראשון ה-14/10 נפתח בשביתה מלאה. בידי ההנהלה האפשרות למנוע את השביתה: יש די והותר זמן להתקדמות לפני פתיחת שנת הלימודים.

אנו זקוקים למעורבותכם הפעילה במאבק. כמו-כן, כדי שנוכל לעדכן אתכם לאורך המאבק כולו, אנא הצטרפו לעמוד הפייסבוק של הארגון, אם טרם עשיתם זאת. הקישורים הרלבנטיים למטה. נשוב ונעדכן בהקדם.

שלכם,
עמית שמרת, יושב ראש הארגון
אנה ליצ’יניצר, סגנית יושב הראש
נציגיכם במשא ומתן למול ההנהלה