שינויים בשעות הקבלה

 
במהלך כל התקופה, נמשיך לעמוד לרשותכם/ן במייל: zutar@bgu.ac.il