שביתה – שנת הלימודים תשע”ט לא תיפתח

לאחר שנה וחצי של משא ומתן, ולנוכח סירוב ההנהלה להציע פתרונות כלשהם לבעיות המהותיות בתנאי העסקתנו, הכרזנו על אי-פתיחת שנת הלימודים תשע”ט ויציאה לשביתה בתאריך 14/10.

הארגון הודיע כי שנת הלימודים תיפתח רק אם ייחתם עד אז הסכם קיבוצי, המתמודד עם הבעיות המהותיות בתנאי העסקתנו.

במקביל לארגון שלנו, הודיע גם ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב על אי-פתיחת השנה.

 

רוצים לדעת על מה אנחנו נאבקים? קראו על דרישותינו לבטחון תעסוקתי ולשכר הוגן