זכאות להנחה במרכז הספורט

עובד בהיקף של חצי משרה ומעלה זכאי להנחה מלאה ברכישת המנוי למרכז הספורט, במחיר של עובד אוניברסיטה.

עובד בהיקף משרה קטן מ-50% יוכל לרכוש מנוי מוזל ולקבל מחצית ההנחה מ”מחיר הוועדים”. כלומר: אם מחיר עובד הוא 1000 שקל ומחיר וועד הוא 2,200 שקל ההפרש בינהם הוא 1,200 ,  תינתן הנחה של 600 שקל בלבד ממחיר וועד, כך שהמחיר הסופי יהיה 1,600 שקל.

.ההנחות ניתנות לכל משפחת העובד בהנחה שהוא חלק מהמנוי

נלוה למנוי מתייחס לקרבה ראשונה, דהיינו בן/בת זוג וילדים עד גיל 21 .

עובדים שהינם סטודנטים המשלמים “דמי רווחה” כחלק משכר -הלימוד זכאים לשימוש במרכז הספורט ללא תשלום.

מחירון 2014 למרכז הספורט