הצטרפות לארגון

טופס הצטרפות לארגון להורדה

את הטופס החתום יש להעביר למשרד ארגון הסגל הזוטר

בפקס 08-6472388

במייל [email protected]

או למשרד – חדר 111, בניין בית הסטודנט