בעלי תפקידים בארגון כיום

תפקיד שם מחלקה אקדמית מספר טלפון
יושבת ראש אנה ליצ’יניצר פוליטיקה וממשל 054-3388433
סגן יושבת ראש עמית שמרת מתמטיקה 052-3617687
       
       
מנהלת הארגון מיכל לוי  עובדת שכירה בארגון 08-6461004
רכזת קשרי עובדים ד”ר יעל סנה מרצה 0505311971
ועד העובדים:      
       
חבר ועד אלון זיו מדעי החיים  
חבר ועד אלעד ארד כימיה  
חברת ועד אתי תבל ניהול  
חברת ועד מעין פדן התוכנית ללימודי מגדר  
חברת ועד ד”ר דוריאן גולד אנגלית כשפה זרה  
חברת ועד טני הרוש מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה  
 חברת ועד ליאל כהן הנדסת תעשיה וניהול  
חבר ועד יור ניצן מזרחי הנדסת חומרים  
חבר ועד מוטקה פורת מתמטיקה  
חבר ועד ד”ר מתן זיו-אב מתמטיקה  
חברת ועד ד”ר סטפני לרר אנגלית כשפה זרה  
חבר ועד תומר יגאל פיזיקה  
       
       
ועדת ביקורת:      
 חבר ועדת ביקורת ד”ר יונה מייזל מתמטיקה  
חבר ועדת ביקורת ד”ר איתי שניר פוליטיקה וממשל  
       

הנהגת הארגון הנוכחית נבחרה בבחירות שהתקיימו בחודש אפריל 2019.

בקובץ הבא תמצאו את התוצאות המלאות של ההצבעה:
תוצאות בחירות 2019