בעלי התפקידים בארגון

תפקיד שם ומשפחה מחלקה באקדמיה מספר טלפון
יושבת ראש גרצקי מריה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 058-4030021
סגן יושבת ראש עמארה דליה ד”ר מקרא ארכיאולוגיה ומזרח קדום 050-4604080
מנהלת הארגון לוי מיכל ארגון הסגל הזוטר 08-6461004
רכזת קשרי עובדים סנה יעל ד”ר ניהול 050-5311971
מזכיר הוועד
חבר/ה וועד אבו ערישה יאסר לימודי המזרח התיכון
חבר/ה וועד ארד אלעד כימיה
חבר/ה וועד זיו אלון מדעי החיים
חבר/ה וועד זיו-אב מתן ד”ר מתמטיקה
חבר/ה וועד כהן ליאל הנדסת תעשיה וניהול
חבר/ה וועד לרר סטפני ד”ר אנגלית כשפה זרה
חבר/ה וועד סולומון סופיה פוליטיקה וממשל
חבר/ה וועד עיראקי מוחמד מיקרוביולוגיה ואימונולגיה
חבר/ה וועד פדן מעיין התכנית ללימודי מגדר
חבר/ה וועד פורת מוטקה מתמטיקה
חבר/ה וועד שמרת עמית מתמטיקה
חבר/ה וועד שימקו מאיר ניהול
וועדת ביקורת הראל נדב הנדסת חשמל
וועדת ביקורת מייזל יונה ד”ר מתמטיקה