בחירות להנהגת הארגון – שאלות ותשובות

לאילו תפקידים מצביעים?

בבחירות נבחרים: יושב ראש הארגון, סגן היושב ראש, חברי ועד העובדים וחברי ועדת הביקורת של הארגון.

מידע על מהות התפקידים השונים, תמצאו כאן.

מיהם המועמדים?

עשרים חברות וחברי סגל הגישו מועמדות. מידע אודותיהם תמצאו כאן.

איך מצביעים?

כדי להצביע יש להירשם מראש. המועד האחרון לרישום להצבעה חלף.

ההצבעה תתחיל ביום שני ה-1/4 בשעה 10:00 בבוקר ותסתיים ביום רביעי ה-3/4 בחצות.

למי שנרשם להצבעה תשלח עם תחילת הבחירות הודעת מייל, הכוללת קישור למערכת ההצבעה האלקטרונית, וכן יישלח לו סמס הכולל קוד כניסה למערכת.

במערכת יוצגו בפניכם שלושה מסכים:

הצבעה לועדת ביקורת – כאן תוכלו לסמן עד 2 מועמדים

הצבעה לועד העובדים – סמנו עד 12 מועמדים.

הצבעה ליו”ר ולסגן יו”ר הארגון – סמנו עד 2 מועמדים.

מי זכאי לבחור ולהיבחר?

כדי להצביע בבחירות עליכם להיות חברים בארגון. לשם כך, כל שנדרש הוא למלא טופס הצטרפות לארגון. אם לא מילאתם טופס זה בעבר, לחצו כאן.

איך נקבעות התוצאות לאחר הבחירות?

חברי ועדת הביקורת יהיו שני המועמדים בקטגוריה זו שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר.
ככלל, חברי הועד יהיו 12 המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר, אולם תוצאה זו יכולה להשתנות ע”י שני מנגנוני שיריון:
  • שיריון מקום אחד בועד לנציג מכל פקולטה,
  • שיריון של נציג אחד מכל תקן העסקה (עוזר הוראה, אסיסטנט, עמית הוראה, מורה מן החוץ, מורה במסלול המקביל).
ליו”ר הארגון ייבחר המועמד (בקטגורית יו”ר/סיו”ר) שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר ולסגן יו”ר ייבחר המועמד שזכה במספר הקולות השני בגובהו. עם זאת, מי שנבחר ליו”ר ומי שנבחר לס”יור יכולים, בהסכמה הדדית, להחליט על החלפת תפקידים ביניהם, בכפוף לאישור הועד הנבחר.
לבסוף, מי שהגיש את מועמדותו לשני תפקידים (למשל חבר ועד וחבר ועדת ביקורת) ויזכה בשניהם, יצטרך להודיע לוועדת הבחירות על מי מהם הוא מוותר.
פרטים נוספים על אופן התנהלות הבחירות תמצאו בתקנון הארגון.

 

הערה חשובה: כל האמור בלשון זכר, מתייחס כמובן לשני המינים