הסכמי עבודה ותקנונים

הסכמים ומכתבים כלכליים

המסמכים הבאים מגדירים את מסלולי ההעסקה של הסגל האקדמי הזוטר (עוזר הוראה, אסיסטנט/מדריך, עמית הוראה, מורה מן החוץ, מסלול מקביל, העסקה בשכר שעתי) ואת השכר והתנאים הנלווים להם זכאים חברי הסגל בכל מסלול:

הסכם מקומי 2007

הסכם ארצי – 2008

ההסכם הארצי משנת 2008 היה הסכם פורץ דרך, שהגדיר לראשונה בבירור מי נכלל בסגל האקדמי הזוטר, מי מחברי הסגל מועסק בכל מסלול העסקה, יצר את מסלול ההעסקה של “עמית הוראה” והעביר את מרבית המורים מן החוץ למסלול זה, הגדיר את תנאי ההעסקה העיקריים במסלולי ההעסקה השונים, מנע העסקה בהתנדבות, העניק תוספת שכר דרמטית לכל חברי הסגל ועוד.

נספח מקומי – 2008

נספח זה קבע את אופן היישום של סעיפים מסוימים בהסכם הארצי משנת 2008 באוניברסיטת בן גוריון. רוב הסעיפים בנספח בוטלו או שונו ב-2012.

הסכם ארצי – 2012

ההסכם העניק תוספות משמעותיות לשכר ולפנסיה לכל חברי הסגל, ותוספות נוספות למסטרנטים העוסקים בהוראה פרונטלית.

הישג משמעותי במיוחד של הסכם 2012 הוא העברתן להעסקה רגילה (“תקנית”) של קבוצות עובדים נרחבות שהוחרגו מהסכמים קודמים והועסקו בתנאים פחותים:

מכתב העברת תואר ראשון וקמפוס אילת להעסקה רגילה – 2012

מכתב העברת תכניות לא תקניות וסמסטר קיץ להעסקה רגילה – 2012

שני המכתבים הבאים מגדירים מספר היבטים טכניים יחסית של הסכם 2012:

מכתב לגבי תקופת מיצוי התביעות בהסכם ארצי 2012

הסכם גבית דמי חבר וטיפול – 2012

מכתבי ביטחון תעסוקתי:

מכתב ביטחון תעסוקתי ארצי – 2012

המכתב הארצי (“מכתב כרמי”) הוא מסמך פורץ דרך, שהכיר לראשונה בצורך להעניק לחברי הסגל מידה של יציבות וודאות תעסוקתית. הוא יוצר את מנגנון כתבי ההתחייבות לדוקטורנטים, עמיתי הוראה ומורים במסלול המקביל, קובע פיצוי כספי על ביטול שיבוץ לעבודה בסמוך לתחילת הסמסטר ועוד.

מכתב לגבי שיעור משרות דוקטורנטים בפקולטה למדעי הרוח והחברה – 2012

תקצוב פעילות מדעית של עמיתי הוראה:

תקנון קרן קשרי מדע עבור עמיתי הוראה – נספח להסכם ארצי 2008

מכתב הגדלת סכום תקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה – 2012

מכתב הגשת הצעות לקרנות מחקר ע”י עמיתי הוראה – 2012

מסמכי הבנות לפתרון סכסוכי עבודה ספציפיים:

מתווה הבנות לגבי העסקה בפקולטה לרוח וחברה – 2015  

 הסכם פיצוי ושיפוי בעקבות מבצע “צוק איתן” – 2014