מכרז לתפקיד רכז/ת הארגון

נפתח מכרז לתפקיד הרכז/ת הארגוני/ת של הארגון – אנו מחפשים אנשים חרוצים, עם ניסיון בניהול משרד או קבלת קהל ובעיקר – עם מחויבות לנושא של זכויות עובדים!

פירוט לגבי תיאור התפקיד ודרישות התפקיד ניתן למצוא כאן – מכרז לרכז/ת ארגוני/ת

קורות חיים יש לשלוח למייל [email protected] עד ה-23.8.16

בנוסף, מזכירים לכם לבדוק את תלושי השכר בנוגע לניכויי השכר בעקבות השביתה בתלושי שכר של יוני ויולי.

מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה הקשורה לניכויי השכר, כולל בעיות כלכליות אישיות שאולי נוצרו בעקבות ההורדה בשכר.

עדכון בנוגע למאבק ולניכויי השכר

במגעים בין ההנהלה לארגון בנוגע לפיטורים במחלקות למדעי הרוח ובמחלקה לאנגלית כשפה זרה, מסתמנות הסכמות חיוביות:

  1. ההנהלה הצהירה כי לרפורמה במדעי הרוח לא תהיינה השלכות כלשהן על העסקת חברי סגל זוטר בשנת הלימודים הבאה (כזכור, המשבר הנוכחי התחיל בהצהרת ההנהלה כי הרפורמה עשויה להוביל לפיטורים נרחבים).
  2. ההנהלה התחייבה לעדכן בעתיד את הארגון על כל שינוי מבני באוניברסיטה, העלול לפגוע בחברי סגל.
  3. המורים לאנגלית יזכו ל”רשת בטחון” שתגן עליהם מפני ירידה חדה במספר הנרשמים בשנה הבאה, ומיד עם תחילת סמסטר ב תשע”ז תחודש ההידברות בנוגע להשלכות העתידיות של הרפורמה בלימודי האנגלית.

ההגעה להסכמות אלו התאפשרה לאחר שההנהלה העבירה לארגון מידע מפורט על סיומי ההעסקה במחלקות הרלוונטיות, ופתחה בהידברות עניינית בנושא. זו הייתה הדרישה המרכזית של הארגון לאורך כל הדרך – שקיפות והידברות.

במקביל, ממשיכה ההידברות עם ההנהלה בנוגע לניכוי השכר בעקבות השביתה. חלקכם אולי ראיתם כי בתלושי השכר של יוני ויולי קיבלתם שכר מופחת תחת הסעיף “עיצומים”.

ההנהלה סירבה לאפשר את השלמת השיעורים, צעד המהווה פגיעה קשה הן בכם כחברי סגל, הן בציבור הסטודנטים והן ברמה האקדמית.

הפגיעה בשכר הסגל הזוטר נועד על מנת להרתיע את חברי הארגון מלשבות. הארגון לאורך כל הדרך ביקש שיתוף פעולה והצגת נתונים. רק לאחר השביתות האוניברסיטה נאותה לחשוף את המידע המבוקש ולהגיע עמנו להבנות.

הניכוי ואופן יישומו אינם ימנעו מהארגון לבצע את עבודתו ולדאוג לאינטרסים של חברי הסגל הזוטר!

אנו דורשים מההנהלה כי בחישוב ניכוי השכר לא יירד שכר על עבודה שנעשתה, במה שמכונה “שעות נלוות” (שעות קבלה, כתיבת ובדיקת תרגילים, מענה על מיילים ועוד).

כמו כן, ישנם שיעורים ומעבדות אשר ככלל אינם מתקיימים לפי הזמנים שכתובים במערכת. האחריות לבדוק את העניין היא על המעסיק, אך ההנהלה בחרה לעשות צעד גורף וכוחני של ניכוי שכר כולל, שהוביל להלנת שכר על עבודה שהתקיימה בפועל.

אנו קוראים לכם לבדוק את תלושי השכר ואת אופן חישוב הניכוי ולפנות אלינו בכל בעיה או שאלה

לכתבה בנושא –
http://www.eduaction.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95-%D7%A0%D7%A2%D7%A0/

שלכם,

ועד העובדים

ארגון הסגל האקדמי הזוטר

www.zutar.org

https://www.facebook.com/ZutarBGU/

 

 

 

עדכונים בנוגע לסכסוך העבודה ולניכויי השכר

בעקבות האיום בשביתה ביום ראשון האחרון, חלה התקדמות מסויימת במגעים עם הנהלת האוניברסיטה. ההנהלה חזרה בה מסירובה להידבר עם נציגי הארגון והועברו לידינו נתונים מפורטים לגבי היקפי הפיטורים במדעי הרוח, והעילות להם. נתונים אלו אפשרו להגיע להסכמות חלקיות בנושא, הגם שנותרו עוד מספר נושאים לא פתורים. האוניברסיטה נכונה גם להתחייב למודל “רשת הביטחון” אותו דרשנו במחלקה לאנגלית כשפה זרה, ולהידבר במהלך שנת הלימודים הבאה על השלכותיה ארוכות הטווח של הרפורמה בלימודי האנגלית.
כפי שהסברנו במיילים קודמים, הנהלת האוניברסיטה החליטה באופן חד-צדדי שלא לאפשר לעובדים להשלים את שעות השביתה בתמורה לתשלום שכר מלא. זאת על אף הנזק שהדבר גורם לסטודנטים ולרמתם האקדמית של הקורסים אותם אנו מלמדים.

לשם הבהרה, על פי חוק מותר למעסיק לא לשלם לעובד ששבת, ולשלם שכר חלקי (“שכר ראוי”) על עבודה חלקית. אולם מגיעות אלינו יותר ויותר פניות מעובדים על אי סדרים בהתנהלות האוניברסיטה. הגיעו אלינו פניות מעובדים שאף על פי שכלל לא היו אמורים ללמד ביום השביתה, ניכתה ההנהלה משכרם. יתרה מכך, נודע לנו על עובדים שהופעל עליהם לחץ מצד המחלקות שלהם להשלים את השיעורים שהחוסרו במהלך השביתה, ואף על פי כן האוניברסיטה ניכתה משכרם.
אם נתקלתם באי-סדרים בעניין זה, אנא פנו אלינו בהקדם על מנת שנוכל לטפל בכך באופן מרוכז.

מוזמנים לצפות בדיון שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת בנוגע לסכסוך, בהשתתפות נציגי הארגון: https://www.facebook.com/ZutarBGU/

דחיית השביתה בראשון 26.6

לאור התקדמות במשא ומתן עם ההנהלה, ארגון העובדים החליט על דחיית השביתה שתוכננה ליום ראשון הקרוב.
ברצוננו להדגיש כי סכסוך העבודה עדיין בתוקף, וייתכנו צעדים ארגוניים נוספים במידה ולא תושג התקדמות בשיחות. על כן, אנו מבקשים מכם לעקוב אחר העדכונים במייל, בפייסבוק או באתר.

שביתה כללית ביום ראשון הקרוב

בעקבות שביתתנו בתחילת חודש יוני, החלה הידברות בין הארגון להנהלה במסגרתה הוצגו לארגון לראשונה נתונים קונקרטיים אודות היקף הפיטורים הצפוי במחלקות למדעי הרוח ולאנגלית. אולם בשבוע שעבר, מיד לאחר הצגת הנתונים, הקפיאה ההנהלה משום-מה את המגעים ומסרבת לחדשם. יתר על כן ההנהלה אף חזרה בה מהסכמות שכבר הושגו.
על כן, החליט ועד העובדים על שביתה של כל חברי הסגל הזוטר באוניברסיטה במהלך יום א’ הקרוב (26.6). השביתה תחול בכל הקמפוסים, הפקולטות והתכניות החוץ-תקציביות. ביום זה לא יקיימו חברי הסגל הזוטר הוראה על כל סוגיה ובפרט: הרצאות, תרגולים, מעבדות, שעות קבלה ומענה למיילים.

סירוב ההנהלה לדבר מתמיה במיוחד, משום שדרישות הארגון הן פשוטות וסבירות:
1. בשנה הבאה יפתחו כל קורסי האנגלית לרישום. במידה ותחול ירידה דרסטית בהרשמה, תינתן למורים “רשת ביטחון”.
2. צמצום להיקף סביר של מספר המפוטרים במחלקות מדעי הרוח הנפגעות בצורה הקשה ביותר.
3. ככל שיש צורך לפטר חברי סגל, הדבר יעשה בשקיפות ובהידברות עם הארגון, תוך מתן פיצוי למפוטרים.

כחברי וחברות סגל זוטר המלמדים באוניברסיטה, אנו מודעים לקושי ולחוסר הוודאות שגורמת השביתה לנו ולתלמידינו. אנו מקווים שההנהלה תחדש עמנו את המגעים עוד היום, כך שנוכל להתקדם לפתרון מוסכם ולהימנע מפגיעה במהלך הלימודים התקין.

ניתן לעקוב אחר עדכונים גם בעמוד הפייסבוק שלנו https://www.facebook.com/ZutarBGU/?ref=bookmarks
בשאלות ובעיות ניתן לפנות גם בטלפון 08-6461004

שביתה – בשלישי וברביעי

מחר וביום רביעי (21-22.6) ישבתו חברי הסגל הזוטר במחלקות למדעי הרוח ולאנגלית כשפה זרה. חברי הסגל לא יקיימו כל פעילות הוראה: תרגולים, הרצאות, בדיקת עבודות וכיו”ב.
בעקבות השביתה הקודמת העבירה אלינו ההנהלה סוף-סוף נתונים אודות היקף הפיטורין במחלקות למדעי הרוח. מהנתונים עולה כי הפיטורים במדעי הרוח עלולים לכלול כשליש מחברי הסגל הזוטר במחלקות אלו, ואף יותר מכך. במחלקות מסוימות עלול הקיצוץ להגיע לכדי שני-שלישים מן העובדים!
חשוב להדגיש כי מרבית העובדים שיפוטרו טרם קיבלו הודעות על פיטוריהם.
מהצהרות ההנהלה משתמע גם כי בכוונתם להמשיך בתהליך וכי עובדים רבים נוספים צפויים להיות מפוטרים במהלך השנה הבאה.
לנוכח חומרת המהלך, פנינו אל ההנהלה בבקשה לקיים הידברות רציפה ואינטנסיבית בנושא. אולם, ההנהלה אינה משתפת פעולה: הפגישות בין ההנהלה לארגון נקבעות בתדירות נמוכה, בניגוד לבקשתנו, ונתונים חיוניים נוספים טרם נמסרו לנו או שההנהלה מסרבת למוסרם.
לאור כל זאת הוחלט כאמור באסיפת העובדים ובוועד העובדים על שביתה של 48 שעות החל ממחר (יום ג’, 21.6) במחלקות למדעי הרוח ובמחלקה לאנגלית כשפה זרה, כולל הלימודים בקמפוס אילת במחלקות הללו.
אלו המחלקות השובתות:
- ספרות עברית
- היסטוריה של עם ישראל
- פילוסופיה
- מחשבת ישראל
- לשון עברית
- אומנויות
- מקרא וארכיאולוגיה
- ספרויות זרות ובלשנות
- לימודים רב תחומיים
- מזרח תיכון
- היסטוריה כללית
- אנגלית כשפה זרה
בנוסף אנו מדגישים כי לאור התעקשותה של ההנהלה לנכות שכר לעובדים ששבתו, בניגוד לנוהג שהיה קיים במאבקים קודמים, אין לקיים השלמות שיעורים שכן לא תקבלו שכר על עבודה זו

שביתה ביום חמישי – 2.6.16

בכל הקשור לפיטורים הצפויים במחלקות ללימודי רוח ובמחלקה לאנגלית –

לצערנו, על אף שניתן לדווח על התקדמות מסויימת בנוגע למחלקה לאנגלית, סוגיית הפיטורים במדעי הרוח רחוקה מלהיפתר.
ההנהלה עומדת בסירובה להידבר עימנו בנושא זה, ובכך פוגעת באפשרות שלנו למלא את תפקידנו – ייצוג העובדים!
על כן, אנו נאלצים לנקוט בצעדים ארגוניים אל מול ההנהלה כבר בשבוע הנוכחי. על פי החלטה שאושרה הן בוועד העובדים והן באסיפת העובדים, אנו נשבות ל-24 שעות במהלך יום חמישי הקרוב (2.6) בכל הקמפוסים, הפקולטות והתכניות החוץ-תקציביות. ביום זה לא יקיימו חברי הסגל הזוטר הוראה על כל סוגיה ובפרט: הרצאות, תרגולים, מעבדות, שעות קבלה ומענה למיילים.
אנו קוראים להנהלת האוניברסיטה לפעול למניעת צעדים אלו בדרך האפשרית היחידה – לשבת ולהידבר מיד!

מה אנחנו דורשים מההנהלה?

אסיפת עובדים בנושא סכסוך העבודה במדעי הרוח והחברה 18/5/16.

ביום רביעי ה 18/5/16 התקיימה אסיפת עובדים בנוגע למאבק שלנו נגד גזירות שרירותיות אשר עלולות לפגוע בעשרות עובדים במדעי הרוח והחברה. אסיפת החברים החליטה פה אחד כי היא מאפשרת לועד הארגון לצאת בעיצומים כנגד המהלך הזה ככל שהמשא ומתן עם הארגון לא יישא פרי

אנו קוראים לרקטור האוניברסיטה ולהנהלה לעצור את התהליך החד צדדי המתנהל ללא שיתוף הארגון היציג של העובדים ולהיכנס למו”מ מיידי עם נציגי הארגון על אופן ביצוע השינוי המבני. לא נסכים להפרת התחייבויות כלפי הארגון או להתנהלות לא מוסרים ולא ראויה כלפי העובדים.

אתכם ובשבילכם

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר

מצ”ב קבצים בנושא

פרוטוקול אסיפת עובדים 18.5.16

מצגת לאסיפת עובדים – רוח ואנגלית 2016

סכסוך עבודה בנוגע לרפורמה במחלקות ללימודי רוח ובמחלקה לאנגלית

ועד הארגון החליט להכריז סכסוך עבודה אל מול הנהלת האוניברסיטה בנוגע לפיטורים צפויים במחלקות ללימודי רוח ובמחלקה לאגלית כשפה זרה
ביום רביעי הבא (18.5) בשעה 13:30 באולם כנסים “אורן” (בנין 26) תתקיים אסיפת עובדים בה נחליט יחדיו על הצעדים הארגוניים שינקוט הארגון במסגרת המאבק. זו ההזדמנות לשמוע עוד על הנושא, להשמיע את דעתכם ולהשפיע בהצבעה דמוקרטית.
באסיפה נעדכן גם על המגעים בין הארגון להנהלה בנושאים נוספים: שי לחג, החזרי נסיעות ועוד.

רקע על סכסוך העבודה: 

1. בשנת הלימודים הקודמת (תשע”ה) החלה הנהלת האונירסיטה לתכנן רפורמה בפקולטה למדעי הרו”ח. הרפורמה אמורה הייתה להוליך לפיטורים נרחבים כבר השנה.
2. הארגון קיים מאבק קצר ומוצלח, שכלל שביתה קצרה. בעקבותיו הסכימה ההנהלה להימנע מפיטורים בתשע”ה.
3. ההנהלה התחייבה גם שאם תרצה להמשיך ולקדם את הרפורמה, תידבר עם הארגון כבר בתחילת תשע”ו.
4. אולם רק באפריל 2016, בעקבות פנית הארגון, הודיעה ההנהלה על כוונתה להמשיך ביישום הרפורמה ולפטר עשרות עובדים בשנה הבאה.
יתר על כן, משיחות עם ההנהלה עולה שהעיכוב נבע מכך שמתחילת שנת הלימודים ועד לחודש אפריל לא נעשתה שום עבודת מטה בנושא.
5. כיוון שפרטי תוכנית הפיטורים עדיין לא נקבעו,  טרם הודיעה האוניברסיטה לחברי הסגל על הפסקת העסקתם בשנה הקרובה. הם צפויים לקבל הודעה בסוף השנה הזו, כך שיפגעו קשות סיכוייהם למצוא תעסוקה חלופית.
5. בחודש האחרון קיימה הנהגת ארגון הסגל סדרת פגישות עם ההנהלה בנושא. הצבנו שתי דרישות פשוטות:
הקפאת הפיטורין בתשע”ז על מנת שלא יהיו הודעות פיטורין “ברגע האחרון” וכניסה מיידית למו”מ על ההשלכות העתידיות של הרפורמה.
במו”מ אפשר לחפש דרכים יצירתיות לצמצום הפגיעה בעובדים. למשל, מטרת הפיטורין היא לקצץ בתקציב הפקולטה למדעי הרו”ח: האם נעשה במקביל מאמץ להגדיל את הכנסות הפקולטה, כדי לצמצם את הצורך בפיטורים? האם נעשה מאמץ לקצץ גם במקומות אחרים או שהקיצוץ כולו מושת על חברי הסגל הזוטר?
ההנהלה השיבה בשלילה לשתי הדרישות. לכן, החלטנו להכריז על סכסוך עבודה.
6. במקביל, במחלקה לאנגלית כשפה זרה הוכנסו קורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה החל מסמסטר ב’ השנה, אשר עלולים לפגוע בכמות הנרשמים לקורסים הפרונטליים באוניברסיטה. הדבר צפוי לגרור פיטורי מורים במחלקה, שהם חברי הסגל זוטר.  גם במקרה הזה הפיטורים מתוכננים ללא מתן הודעה סבירה מראש וללא אפשרות למורים למצוא תעסוקה חלופית.  גם במקרה הזה אנו דורשים מנגנוני הגנה סבירים לעובדים או פיצוי למפוטרים.
מעוניינים לקחת חלק פעיל במאבק? פנו אלינו במייל [email protected]

האירוע השנתי לסגל הזוטר

הנהלת האוניברסיטה ואגף משאבי אנוש שמחים להמשיך את המסורת

האירוע השנתי עבור חברי הסגל האקדמי הזוטר ובני משפחותיהם יתקיים ביום שני, 2.5.16, בשעה 17:00, בגן אודי.

מופע מרכזי: ירמי קפלן מארח את דנה ברגר

בואו לחגוג איתנו!

**במתחם תתקיים פעילות לילדים.
** מומלץ להצטייד במחצלות

עלות כרטיס למבוגר- 20  ש”ח . לילד- ללא עלות.

לרכישת כרטיסים

ירמי קפלן ודנה ברגר